dilluns, 21 de novembre de 2011

Carta oberta dels voluntaris de l'SCAI en defensa del model d'acolliment integral que és l'SCAI

A continuació reproduïm una carta oberta dels voluntaris i voluntàries de l'SCAI en defensa de la continuïtat del model d'acolliment integral que és l'SCAI. Al final de la carta s'explica com hi podeu donar suport.


SCAI en perill de tancament: Fi o continuïtat d’un projecte solidari de ciutat?


Com a voluntaris del Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants (SCAI), volem aprofitar l'avinentesa per posar al corrent a la ciutadania de Sabadell de la possibilitat que l'SCAI hagi de tancar per falta de suport financer de l'Ajuntament o que, en el millor dels casos, s'hagi de redefinir de tal manera que l'atenció integral a l'immigrant desaparegui. Creiem que és just que això se sàpiga no només perquè hi va la nostra supervivència com a institució sinó també i sobretot perquè les conseqüències del tancament serien molt negatives per al col·lectiu immigrant de Sabadell i tindrien repercussions greus per a la cohesió i la justícia social a la ciutat. Demanen, doncs, tot el suport social perquè l'Ajuntament reconsideri una posició que considerem incomprensible i molt perjudicial.

La tasca de l'SCAI no es pot minimitzar: L’SCAI està format per sis entitats que són la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Càritas Interparroquial de Sabadell, CCOO, Drapaires d’Emaús, la Lliga dels Drets dels Pobles i UGT. Des de fa 18 anys l'entitat es dedica a l'acolliment dels immigrants que arriben a Sabadell. Amb una plantilla de 5 treballadors i més de 35 voluntaris es dóna assessorament d'estrangeria als immigrants, acollida temporal a persones nouvingudes sense sostre i sol·licitants d'asil, es fan tallers de sensibilització a les escoles i instituts, es fa acollida lingüística de català i castellà i es dóna suport a persones en risc d'exclusió social. Aquesta atenció integral es fa sempre treballant en xarxa amb l'ajuntament i altres entitats públiques i privades. L'eix central de totes les accions és l'acompanyament de les persones nouvingudes en el seu procés d'inserció en el nou entorn amb un èmfasi especial en el factor humà. A través dels anys el nombre de visites al centre ha augmentat exponencialment fins arribar a una mitjana de 18.700 visites anuals en els últims 5 anys. De fet, l'SCAI ha esdevingut un punt de referència per a la comunitat immigrant, fet que no només s'avala amb el número creixent de visites sinó també pel grau de valoració altíssim que ens donen els usuaris així com demostren les enquestes de qualitat.

Per a la ciutadania de Sabadell, l'SCAI ha estat clau per a la integració pacífica de la comunitat immigrant en el teixit social de la ciutat. Es així que, confiant en institucions com la nostra, l'Ajuntament ha pogut desenvolupar serveis públics de manera eficaç i barata per al contribuent sabadellenc (la subvenció dels últims dos anys era de 125.000 euros anuals, un cost segurament molt baix en comparació amb altres serveis públics).

Després de 18 anys de relació d’entesa i col·laboració amb l'Ajuntament, aquest ens ha sorprès anunciant, a finals del mes d’octubre, de manera sobtada i sense consulta la cancel·lació de la subvenció a l'SCAI, que d'ara en endavant passaria a atorgar-se a través de "concurs públic negociat" només per a fins d'assessorament jurídic i per un total de 60.000 euros. A data d'avui encara no s'han fet públiques les bases del concurs. Aquesta incertesa posa en perill la continuïtat de l'SCAI perquè l'entitat no compta amb altres fonts d'ingressos suficients per poder continuar durant l'any 2012. El concurs públic, tot i guanyant-lo, no assegura gens que l’SCAI pugui mantenir els seus serveis no jurídics, com les tasques d'acompanyament, inclusió social, sensibilització i acolliment lingüístic, que fins ara es mantenien gràcies a la subvenció i que són fonamentals per donar un servei d'atenció integral a l'immigrant. La fragmentació del servei suposaria un canvi de model radical de l´SCAI que els voluntaris no podem recolzar.

A principis del mes d’octubre l’Ajuntament ja va comunicar que no renovaria la subvenció del programa d’acollida residencial SCAI-Emaús. A partir de l’any que ve la ciutat ja no comptarà amb les 32 places anuals d’acolliment per a immigrants sense sostre.

Entenem que són moments difícils i que tots ens hem d’estrènyer el cinturó. Però ens costa d'entendre com en un moment en què hi ha un 13% de població immigrant a Sabadell i al bell mig d'una crisi econòmica brutal que afecta de ple als més vulnerables de la nostra societat, es pugui reduir el centre de referència dels immigrants a Sabadell. A nivell de ciutat, tancar l'SCAI voldria dir que milers d'immigrants es veurien desatesos en un moment molt delicat de les seves vides, posant en perill la cohesió social obtinguda a través de tants anys d'esforç.

En base a aquesta situació fem una crida a tota la ciutadania de Sabadell i a les institucions locals que recolzin la nostra petició a l'Ajuntament perquè valori tots els anys de col·laboració fructífera amb l'SCAI i obri el diàleg per trobar una solució consensuada amb totes les parts implicades perquè l'SCAI pugui continuar les seves tasques d'acolliment integral i a favor de la cohesió social i la convivència. Aquests dies vàries entitats i institucions ja han fet públics els seus comunicats de suport a l’SCAI, incloent-hi una petició de diàleg. Nosaltres ens comprometem a seguir treballant fort a fi que la comunitat immigrant tingui un lloc d'acolliment i a promoure la bona convivència entre els nouvinguts i la resta de la ciutadania.


Els voluntaris de l’SCAI

Sabadell, 17 de novembre 2011


Si voleu donar suport perquè es mantingui el model actual d’acolliment integral de l’SCAI, envieu un correu a scai.sigracies@gmail.com

Feu constar expressament:
- les vostres dades (particulars: nom, cognom i DNI/NIE/passaport – entitats: nom i NIF)
- que doneu suport a la demanda que es mantingui el model actual d’acolliment integral que és l’SCAI
dimarts, 15 de novembre de 2011

Los usuarios se expresan: Petición de apoyo a SCAI

A continuación se transcriben literalmente las peticiones de apoyo a SCAI por parte de 2 usuarios:"Pido a todo aquel que pueda apoyar al SCAI para evitar el cierre, ya que somos miles y miles de personas que nos hemos beneficiado de sus servicios de manera gratuita y desinteresada. Por esa razón debemos hoy más que nunca apoyar al SCAI. " (J.A. Zamora Zabala, usuario de SCAI)
"Tuve la suerte de conocer el SCAI donde logré sacar mis papeles de forma gratuita y sin ningún interés que no sea el de ayudar al inmigrante. Por eso pido el apoyo a todas las personas e instituciones para que el SCAI no cierre ya que prestan una gran ayuda a la gente sin recursos." (M. S. Oliva de Hinojosa, usuaria de SCAI)

La Caminada Solidària.... i l'SCAI

A continuació podeu llegir un comunicat de la junta directiva de l'SCAI sobre la situació crítica que està atravessant l'SCAI:


La Caminada i .... l’SCAI

La 2a Caminada de Sabadell per la inclusió social, organitzada per ActuaVallès, Càritas, Lliga dels Drets dels Pobles, Drapaires d’Emaús i l’SCAI, ens ha de servir per deixar clara la necessitat urgent d’ajudar les persones amb dificultats i, sovint, un bon camí per fer-ho és a través d’organitzacions socials que precisen de la col·laboració de tots, des d’institucions públiques a cadascun dels homes i dones que volem ajudar a construir una societat més justa, lliure i democràtica. És també per això que la Junta de l’SCAI us volem informar de:

Any 1993. Un grup de ciutadans i ciutadanes animen a les entitats de les que en són socis o afiliats a crear una plataforma per atendre als estrangers immigrants que anaven arribant a la ciutat, tenint el record encara recent d’haver viscut la immigració interior o l’emigració.

Any 1998. Es constitueix formalment SCAI, que ja actuava des de 1993. per acollir, assessorar i acompanyar en el possible a tots els estrangers immigrants, esdevenint de fet un servei públic i obert de la ciutat, en acord i conveni amb l’Ajuntament, esdevenint un punt de referència molt important per a la població immigrada.

Any 2003. L’increment d’immigrants sense sostre, sense connexió social o familiar, fa que Drapaires d’Emaús iniciï el programa d’acollida temporal en la seva seu. La Fundació Bofill, primer, i posteriorment l’Ajuntament de Sabadell, hi donen ple suport. Per manca de recursos econòmics s’acabarà el 31-12-2011, perdent-se l’acolliment i els tres llocs de treball que hi van lligats.

Any 2005. S’inicia el programa “SCAI cap enfora”, organitzant xerrades a col·lectius, associacions i escoles per informar i sensibilitzar amb la finalitat de promoure una bona convivència ciutadana.

Any 2007. Per un millor servei, l’SCAI s’instal·la al local de lloguer del carrer de Ferran Casablancas 72.

L’SCAI el componen Càritas de Sabadell, Comissió Catalana d’Ajuda als Refugiats-CEAR, Drapaires d’Emaús, Lliga dels Drets dels Pobles i els sindicats comarcals de CCOO i UGT i un equip de 5 treballadors i més de 35 voluntaris.

L’SCAI ha atès, en els darrers cinc anys una mitjana anual de 18.700 visites. En tots els anys ha pogut, no sense dificultats, tancar els exercicis sense dèficits important gràcies al suport majoritari de l’Ajuntament de Sabadell així com de la Generalitat, d’institucions, fundacions i ciutadans simpatitzants.
L’SCAI porta a terme l’assessoria jurídica que creiem no es pot separar de l’acompanyament. La inserció i integració dels immigrants passa necessàriament per la resolució de la seva situació administrativa però el servei no consisteix només en informar sobre els tràmits administratius sinó en assessorar a fons, acompanyar, defensar, escoltar a les persones, derivar, etc. Arran d’aquest programa hi van totes les altres accions de l’SCAI (acollida lingüística de català i castellà, consultes, curriculums, ...) i les derivacions oportunes. Com ho han expressat molts usuaris, l’acció de l’SCAI repercuteix directament en la cohesió social, ja que qui se sent ben acollit s’integra més fàcilment.
Tardor de 2011. Per la crisi i canvis d’enfocament municipal, l’Ajuntament decideix posar a concurs (del que no en coneixem les bases) el servei d’assessorament jurídic, segregant-lo de la resta de serveis duts a terme per l’SCAI. Per altra part, dos socis de l’SCAI, CCOO i UGT, es plantegen deixar l’entitat.

L’SCAI entra en zona de risc si perd l’assessoria legal i no obté d’altres recursos, per continuar la tasca feta per 40 persones (5 de plantilla i més de 35 voluntaris), atenent persones immigrades.

Previsió pel 2 de gener de 2012? Tancament, acomiadament dels treballadors, dissolució de l’associació, pèrdua del punt de referència pels immigrants?

Les entitats que formem l’SCAI creiem fermament que no es pot perdre l’experiència de 18 anys de treball i volem continuar ajudant a fer possible wl manteniment d’un servei als immigrants que creiem necessari per construir la societat de Sabadell i de Catalunya, de tots i totes, sense exclusions per raó d’origen, llengua, cultura, opció política o economia.

Us demanem ajut a tots, ciutadans i ciutadanes, i a l’Ajuntament format també per ciutadans i ciutadanes.

LA JUNTA DE L’SCAI / Sabadell, 12 de novembre de 2011

dimarts, 8 de novembre de 2011

Relat d'una participant de la 1ª Caminada de Sabadell per la Inclusió Social 2010

Quan em van convidar a fer un rodal pel riu Ripoll de Sabadell el dissabte al matí pensava amb un grup més aviat reduït de persones que volia aprofitar l’esplèndid dia de sol per estirar les cames tot oferint un donatiu a les entitats benèfiques organitzadores de l’excursió. Vaig quedar agradablemente sorpresa al veure tanta gent engrescada inscrivint-se a la caminada. Érem unes quatre centes persones de Sabadell i d’altres ciutat properes, com Rubí, d’on sóc jo. L’itinerari era un rodal pel riu Ripoll, riu que creua de nord a sud el terme municipal de Sabadell al llarg de 7 Km. El nostre recorregut era molt més curt i al ser tanta gent quan els primers en sortir havien arribat a la meitat del rodal els últims tot just començaven a sortir.

Va ser un matí molt enriquidor perquè la passejada et convidava a parlar amb els teus veïns de camí. Vaig conèixer molta gent, l’ambient era de germanor i en més d’una ocasió vaig topar amb la ma estesa d’un home argentí que m’ajudava a superar els desnivells més feixucs del recorregut. Era una mà amiga. Vaig poder parlar també amb nois procedents de Gàmbia que estaven sense feina. Per a ells i per a altres col·lectius en situació de pobresa es va fer aquest acte solidari. Malgrat la situació tan precària que tenen a Sabadell volen quedar-s’hi perquè seria un descrèdit per a ells davant la familia i la societat africana el no haver aconseguit una vida millor a Europa. Era maco veure’ls integrats en el grup.

L’excursió va ser un èxit perquè va aconseguir que tot el grup es mostrés molt generós en idees, paraules, mirades, somriures i donatius.
N.P.P.


18 de novembre de 2010

divendres, 4 de novembre de 2011

El futur de l'SCAI, totalment incert!!!! Podria dependre d'un cafè al mes...En aquests moments no sabem si el dia 1 de gener del 2012 l'SCAI encara existirà.
La greu falta de recursos econòmics per a l'any 2012 posa en perill la continuïtat de la nostra entitat que va néixer l'any 1993 com a inicitiativa ciutadana i que porta doncs 18 anys fent un servei públic acollint, informant, assessorant, acompanyant i escoltant a les persones nouvingudes. Estem convençuts que la nostra tasca ajuda a la inserció de moltes persones immigrades en la societat d'acollida. Cosa que reforça la cohesió social, ja que som un punt de trobada i de suport per a moltes persones immigrades que estan en una situació difícil pel fet de ser immigrant.
No ens enganyem! No solucionem tots els problems perquè no tenim una vareta màgica. Ojalá! Però escoltem i acompanyem, cosa que ajuda a suavitzar les penes. Sense l'esforç i la implicació de més de 35 voluntaris i voluntàries no seria possible fer tota aquesta feina!
També intentem aportar el nostra gra de sorra per fer d'aquesta societat una societat més justa, més crítica, més comprensiva i més solidària a través de les activitats de sensibilització.
Tot això s'està a punt de perdre!
CIUTADANES I CIUTADANS: Si penseu que val la pena que l'SCAI continuï, podeu fer una donació massiva d'1€ cadascú i cadascuna. Molts euritos en fan 1000, 2000 i més... Salteu-vos el cafè al bar un cop al mes i destineu-lo a l'SCAI!
Gràcies pel vostre suport i per difondre aquest missatge!